Risc cardiovascular segons Framingham

Aquesta és la fórmula clàssica de Framingham (Anderson et al. 1991). Has de fer la nova fórmula de Framingham realitzada per D'Agostino et al. al 2008. La nota màxima es pot obtenir emprant les Taules per al càlcul de risc coronari amb adaptació de les taules de Framingham a la població de Catalunya (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2005) i fent la comparativa amb D'Agostino et al., 2008. El teu cor geomètric fet amb beginShape(); moltíssims vertex(x,y) i endShape(CLOSE); es mou gràcies a la funció map de p5.js amb la qual els valors numèrics cardiovascular es converteixen en un canvi en el dibuix com per exemple del gruix dels vasos, color.. Fes al mateix temps per exemple canvis en el bombeig del cor emprant animacions amb funcions millis, frameCount, frameRate o amb funció sinus com a la meva web.

Edat:
TA sistólica:
Colesterol total:
Colesterol HDL:
Sexe:
Fumador:
 si    no 
Diabetis:
 si    no 
HVI (ECG):
 si    no 
Risc de malaltia arterial coronària
Probabilitat (%):
 als 10 anys